Genieten, Geloven, Groeien

De school

Basisschool EigenWijs
Hoofdstraat 28
5808 AV Oirlo
tel. 0478-571685
e-mail: info@bseigenwijs.nl
website: www.bseigenwijs.nl.nl

Situering van de school
Basisschool EigenWijs is de enige school in het kerkdorp Oirlo, één van de 10 kerkdorpen in de gemeente Venray. De school is per 1-8-'15 gefuseerd met BS De Stek uit Castenray. De dorpen tellen ongeveer 1200 en 800 inwoners, waarvan het overgrote deel katholiek is. De school wordt omgeven door een prachtig speelterrein, dat ook na schooltijd gebruikt mag worden om te spelen.

Levensbeschouwelijke richting
Basisschool EigenWijs is een school waar gewerkt wordt vanuit de Rooms-katholieke identiteit. Er is sprake van een integrale onderwijsvisie, waarin de levensbeschouwelijke identiteit een centrale rol heeft. De kinderen worden voorbereid op de Eerste Communie en het Heilig Vormsel in samenwerking met de pastoor en de ouders.

Directie
Andrea Hosper, directeur
De directeur werkt fulltime binnen SPOVenray. Zij is volledig verbonden aan BS EigenWijs.

Team
Aan onze school zijn verder de volgende medewerkers verbonden:
- 10 groepsleerkrachten (1 fulltime, overige parttime)
- 1 intern begeleidster (1 ½ dag per week)
- 2 onderwijsassistenten
- 1 administratief medewerker (2 dagdelen per week).
- 1 conciërge

Aantal leerlingen
Vrijwel alle leerlingen komen uit Oirlo en Castenray. Sinds schooljaar 2007-2008 is vanwege de bevolkingskrimp het aantal leerlingen in beide dorpen fors gaan dalen. Dit zal zich de komende jaren voort zetten.
Het bestuur en de ouders uit beide dorpen ondersteunen de visie dat in het belang van een goede sociaal-emotionele en onderwijsontwikkeling een school minstens uit 100 leerlingen dient te bestaan. Mede vanwege deze visie is de fusie tot stand gekomen. Bij de teldatum van 1 oktober 2015 heeft de school zo'n 145 leerlingen. We verwachten de komende jaren nog een daling van het aantal leerlingen. Deze daling is volledig toe te schrijven aan de krimpsituatie waarin de dorpen zich bevinden. Het aantal geboortes is de afgelopen jaren fors afgenomen. Deze krimpsituatie is een landelijk en regionaal thema.